mIRC komutları

mIRC komutları

mIRC komutları ;

1-/ajinvite [on | off]
Davet edildiğinizde o kanala otomatik kendiliğinden girilmesini açar veya kapar.

2-/alias [dosyaadı] <aliasismi> <komut>
Alias’a ekleme,çıkarma veya Alias’daki bir şeyi değiştirir.Bunlar tek satırlıktır ve birden çok satırı olanlar uygulanmazlar.

/alias /yemek /me yemek yiyorum…
Bu yeni komutla birlikte ilk Alias’ın yerini alır.Eklediğiniz bir Alias’ı silmek için:
/alias /yemek
Belirli bir Alias dosyasına bir Alias daha eklemek için şu komutu kullanabilirsiz:
/alias yemek.txt /yemek /me yemek yiyorum…
Eğer belirli bir dosya adı yoksa,Alias’taki ilk dosya adını kullanır veya o yoksa Alias’a ilk yüklenileni kullanır.

3-/amsg mesaj
Bu ve /ame komutu belirli bir mesajı bütün kanallara gönderir.

4-/anick Mesaj
Alternatif nickinizi değiştirir.

5-/background [-aemsgdluhcfnrtpx] [pencere] [dosya]
Bir pencere için arka plan ayarlarını değiştir.Bu sistem menüsünden de değiştirilebilir.
-a=o anki pencere
-m=ana mIRC penceresi
-s=durum penceresi
-g=parmak penceresi
-d=tek ileri penceresi
-e=esasına döner
-cfnrtp = orta,doldur,sıradan,uzat,mozaik,foto
-l=araç çubuğu
-u=araç çubuğu simgeleri
-h=hareket çubuğu
Araç çubuğuna veya hareket çubuğuna sağ tıklayarak bu ayarlayı değiştirebilirsiniz.Araç çubuğu simgeleri görünmemezlik(transparanlık) için RGB renklerini kullanabilir ve bmp uzantısındaki resim dosyası mIRC özelliklerine uymalıdır.16 veya 256 renk olabilir.
-x=arkaplan resmi olmaz
Uyarı:Pencere ismi sadece hangi pencerenin arka planı değiştirileceği verilmediği zaman kullanılır.Eğer sadece gösterilen yollarla arka planları değiştiriyorsanız dosya adını kullanmanıza gerek kalmaz.

6-/ban [-kruN] [#kanal] nick|adres sebep
O kanaldaki kullanıcıyı onun adresini kullanarak banlar. Bunu yapmak için önce nick üzerinde onun adresini veren /userhost yapın ve sonra /mode #kanal +b adres şeklinde kullanıcının o kanala girmesini engelleyin.
Eğer -k sekmesini seçtiyseniz, mIRC o kullanıcıyı kanaldan kickler ve banlar.
Eğer -uN sekmesini seçtiyseniz, mIRC o kullanıcının banını kaldırmadan önce N saniye bekler.
Eğer -r sekmesini seçtiyseniz, banlanan kullanıcının banını kaldırır.Örneğin: /ban -r nick
Eğer ban türünü belirtmediyseniz, mIRC nick!ident@host şeklinde banlar. Eğer IP adresine ban veriyorsanız, belirsiz bir tanım o IP numarasının son iki hanesini alır. Eğer kanaldaysanız #kanaladi gerekli değildir.
Eğer kullanılması için bir tanım belirtmişseniz o kullanılır. Eğer tam adres belirtmişseniz o sekilde kabul edilir.
Ban listesini görmek için ” /mode #kanal +b ” komutunu uygulayın.

7-/beep sayı geciktirme
Belirli bir süreyle birlikte belirtildiği kadar “bip” sesi gönderir.

8-/channel #kanal
Bulunduğunuz kanalın bilgilerini görüntüleyebilirsin. Ama eğer o anda bilgisini istediğiniz kanaldaysanız #kanalismi’ni yazmaya gerek kalmaz.

9-/clear [-sghlc] [pencerenin ismi]
O penceredeki yazıları siler.Eğer bir pencere ismi belirttiyseniz,o kanalın yazıları silinir.
-s sekmesi status penceresini siler.
-g sekmesi parmak penceresini siler.
-l sekmesi kişisel bir penceredeki liste kutusunu siler.
-c sekmesi bir resim penceresinde tıklama geçmişini siler.
-h sekmesi bir penceredeki komut geçmişini siler.

10-/clearall [-snqmtgu]
Belirtilen penceredeki yazıları temizler.(S=Status Penceresi,n=kanal pencereleri, q=özel Pencereleri,m=İleti Penceresi, t=Sohbet Penceresi, g=Parmak Penceresi, u=Kişisel Pencere)
Eğer bir pencere ismi belirtmediyseniz bütün pencerelerdeki yazılar temizlenir.

11-/clipboard [-an] <yazı>
Belirtilen yazıyı panoya kopyalar.-a sekmesi panodaki varolan yazılara ekler.-n sekmesi yazıya bir $crlf ekler.

12-/close [-icfgms@] [nick1] … [nickN]
Belirtilen şekillerde nicklerin konuşma penceresini kapatır. Eğer bir nick belirtmediyseniz, belirtilen şekillerde bütün pencereler kapanır. Pencerenin şekli c,f,g,i,m,s,@’ler ile kısaltılmıştır.(c=sohbet,f=fserve,g=dosya alış,i=aktif olmayan DCC pencereleri,m=ileti(özel),s=dosya gönderme ve @=kişisel pencereler)
N.ci pencereni -cfsg ve sonuna bir sayı ekleyerek belirtebilirsiniz.Örneğin; /close -s4 nick komutu ile dosya gönderdiğiniz 4.kişi penceresini kapatır.
Tanıtım kartı kullanarak da ona uyan bütün pencerelerin kapanmasını sağlayabilirsiniz.

13-/color [-lrs] <isim> <dizin>
Renk ekranında değişiklik yapmanıza izin verir.
-l sekmesi mirc.ini dosyasındaki ayarları yeniden yükler.
-r sekmesi /color -r <N> komutuyla 16 renk içinde bulunan N. rengi gerçek RGB değerine döndürür.O 16 renk içinde bulunan N. rengi değiştirmek için /color <dizin> <rgb> komutunu kullanabilirsiniz.
Bir rengin yazısını değiştirmek isterseniz,o nesnenin adıyla birlikte yeni bir dizin belirtebilirsiniz.
-s sekmesi /color -s <düzenismi> komutuyla o andaki düzeni değiştirir.

14-/copy -ao <dosyaismi> <dosyaismi>
Bir dosyayı,farklı bir dosyaya veya dizine kaydeder.Kaynak dosya isimleri için tanıtım kartları

15-/creq [+m|-m] [ask | auto | ignore]
DCC Sohbet Ekranındaki düğmelere karşılık gelen komuttur.+m/-m sekmeleri simge ayarlarını açar veya kapar.

16-/ctcpreply <nick> <ctcp> [ileti]
CTCP isteğine bir cevap gönderir.
/ctcpreply BoSs help yardım edemem!

17-/debug [-cinpt] [N] [on | off | @pencere | dosyaismi] [tanıtıcı]
Gerek gelen gerekse giden sunucu raw mesajlarını ya bir kayıt dosyasına yada kişisel @pencere’ye kaydeder.
/debug -n @deneme,simge durumunda @deneme adında bir pencere açar.
/debug -c off,ayıklamayı keser ve o kişisel @pencere’yi kapatır.
/debug -pt,zaman iletilerini ayrı bir pencerede açmaya yardımcı olur.
/debug N @deneme,o @deneme penceresinin yazılarında N renginin kullanılmasını sağlar.
-i sekmesi ayıklama dosyası kayıt edilmeden önce belirtilen tanıtıcıyı çağırır.O değişkenin dönüş değeri ayıklama dosyasındaki gibi kullanılır.
$debug tanıtıcısı @pencere’ye veya o ayıklama dosyasına geri döner.
Uyarı:/debug her sunucuya bağlanmada bağımsızca çalışır.

18-/describe <nick|kanal> <mesaj>
Belirtilen kanala veya nicke /me komutu gibi ileti gönderir.Fakat /me komutunu özel ileti ekranında veya kanaldayken kullanıldığı için kullanırken hedef belirtmenize gerek yoktur.

19-/disconnect
Sunucudan bağlantınızın kopmasını sağlar.Bu komut sunucudan bağlantınız koparken sunucuya çıkış iletinizi gönderen /quit komutundan farklıdır.

20-/dll <isim.dll> <procname> [data]
mIRC ile çalışması için tasarlanan bir dll’yi kullanmanızı sağlar.

21-/dns [-ch] [nick|adres]
Bir adresi ayrıştırır(analiz eder).Eğer mIRC belirttiğiniz isimde “.” görürse onun bir adres olduğunu varsayar ve onu ayrıştırmayı dener.Öte yandan onun bir nick olduğunu varsayar ve kullanıcının adresini bulmak için /userhost’u canlandırır ardından da onu ayrıştırır. Eğer IP adresi belirtmişseniz sağlayıcı ismine(hostname) bakar.
Birçok DNS teklifini sıralayabilirsiniz ve o anki sırayı /dns komutunun yanına hiçbir şey getirmeden görebilirsiniz.
-c sekmesi işlemde olan hariç bütün DNS tekliflerini temizler.
-h sekmesi /dns’nin o parametreye sağlayıcı ismi(hostname) gibi muamele etmesini sağlar.
Uyarı: DNS’ye bakmanın çalışması için hiçbir DNS ile ilgili özelliğin (örneğin; sunucuya bağlanmak) istekten önce ayrıştırılması gerekir. Bu eğer planlanmış bir DNS ayrıştırılmada sorun yaşıyorsa, sonraki DNS isteği ayrıştırılmak için önceki DNS isteğinin kapanmasını beklemek zorundadır.

22-/dqwindow [on|off|show|hide|min]
Tek iletilik pencereyi işletir.

23-/ebeeps [on | off]
Sesler ekranındaki sesleri açar veya kapar.

24-/echo [renk] [-cdeghiNtsaqlbfnmr] [renk ismi] [#kanal|[=]nick] <yazı>
Belirtilen pencereye belirtilen renkleri kullanarak yazı yazar.
/echo 3 #mavra Deneme 1 2
#mavra kanalında olduğunuzu varsayarsak “Deneme 1 2” yazısını yeşil renkle yazdırır.
Eğer kanal veya nick belirtilmemişse,-s sekmesi durum ekranına(status),-d tek ileti penceresine ve -a sekmesi o anki görüntülediğiniz pencereye yazdırır.
-e sekmesi o satırı satır ayırtıcıya koyar.
-iN sekmesi N özyapılarıyla(karakterleriyle) bürünmüş satıra içerlek yazar.
-h sekmesi satırların bürünerek boyutu değiştirilen pencerenin satırlarının değişmemesini sağlar.
-t sekmesi eğer evrensel zaman gösterici veya zaman gösterim o pencere için açıksa yazdığınız satırın başına ekler.
-q sekmesi o yazı bir Alias tarafından . önekiyle çağırılıyorsa o yazıyı görüntülemez.
-l sekmesi görüntülenen satırın highlight ayarlarını kabul etmesini sağlar.
-bf sekmeleri echo komutunun uygulandığı pencerenin beep/flash ayarlarını kabul etmesini sağlar.
-n sekmesi olası sekme çubuğu(switchbar) simgesinin echo’sunu engeller.
-m sekmesi o satıra bir kullanıcı iletisi gibi davrandığını gösterir,bir olay(event) gibi değil.
-g sekmesi kayıt dosyasına kaydedilmeye başladığından itibaren o satırı engeller.
-r sekmesi açılma(strip) ayarlarının o ileti ekranında etkili kılar.
-c sekmesi renk ekranındaki belirtilen rengin kullanılmasını sağlar.
Uyarı: Bu yazılar sadece sizin kendi pencerenizde görünür,sunucuya gönderilmez ve hiçkimse bunu göremez.

mIRC konu anlatımı bitmiştir.

16 Nisan 2016 tarihinde Armerian tarafından eklendi. 0 yorum yapıldı.82 kez incelendi. Yazıyı Facebook , Twitter , Google da arkadaşlarınla paylaş.